ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ, δικηγόρος

Ο Παναγιώτης Μαντζουράνης του Λεωνίδα γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1946. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Το 1972 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Το 1978 ίδρυσε το δικηγορικό γραφείο «Π. Λ. Μαντζουράνης & Συνεργάτες».

Επαγγελματική εμπειρία

 • 1995 μέχρι 2006: Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ.
 • 1984 μέχρι 2003: Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών στο συγκρότημα εταιριών ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ.
 • 1978-1984: Διευθυντής στο Φορολογικό Τμήμα της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕSSO PAPPAS ΑΒΕ
 • 1975-1978: Δικηγόρος στην ΕSSO PAPPAS ABE
 • 1974: Εξωτερικός Δικηγόρος στη MOBIL OIL HELLAS AE.

Κύριοι τομείς εξειδίκευσης

 • Φορολογικό δίκαιο: (διαδικασίες μετασχηματισμών επιχειρήσεων , φορολογικά κίνητρα, tax planning, υποστήριξη των φορολογικών υποθέσεων εταιριών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και νομικές συμβουλές για κάθε είδους φορολογικά ζητήματα (φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών) σε φυσικά πρόσωπα).
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές: (εταιρικοί μετασχηματισμοί (συγχωνεύσεις, εξαγορές, αποσχίσεις κλάδων).
 • Συμφωνίες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα: (συμφωνίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα π.χ. σύμβουλος στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων στην ιδιωτικοποίηση του Καζίνο Πάρνηθας).
 • Εταιρικό δίκαιο: (σύσταση εταιριών, προετοιμασία Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικών Συμβουλίων, αυξήσεις κεφαλαίων με μετρητά ή με εισφορά σε είδος κλπ.). Συμμετείχε στις εργασίες σύνταξης του Ν.3054/2002 «Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».

Άρθρα /Δημοσιεύσεις

 • "Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων σχετικά με τις διαφορές για τις προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής φόρων" (Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 1972, σελ 1122).
 • "Τhe tax treatment of interest in international economic transactions", Report for Greece, in CAHIERS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL, Vol. LXVII(a), page 449.
Ξένες γλώσσες
 • Αγγλικά