ΥΦΑΝΤΗ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, δικηγόρος

Η Κωνσταντίνα Υφαντή του Ιωάννη γεννήθηκε στην Ναύπακτο στις 3 Ιουνίου 1984. Το 2007 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Συνεργάζεται στο δικηγορικό γραφείο «Π. Λ. Μαντζουράνης & Συνεργάτες» από το 2007

Τομείς εξειδίκευσης

  • Αστικό δίκαιο: (μισθώσεις, εμπράγματο δίκαιο, Κτηματολόγιο, οικογενειακό δίκαιο, αυτοκίνητα κλπ)
  • Εμπορικό δίκαιο: (εμπορικά σήματα, σύσταση εταιρειών, κωδικοποίηση Καταστατικών, εμπορικές συμβάσεις κλπ)
  • Φορολογικό δίκαιο: (Ενασχόληση με φορολογικά ζητήματα φυσικών και νομικών προσώπων).

Ξένες γλώσσες

  • Αγγλικά (Certificate of Proficiency in English, University of Michigan)
  • Γαλλικά (Sorbonne 1)