ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, δικηγόρος

Ο Χρίστος Αντ. Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Κύπρο το 1969. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκήθηκε ως δικηγόρος στο γραφείο του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Ανδρέα Γ. Δημητρόπουλου, κατέχοντας παράλληλα τον τίτλο του επιστημονικού συνεργάτη στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου.

Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος στον Τομέα Factoring του Ομίλου Επιχειρήσεων TRUST NET A.E. και επικεφαλής των Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Δικτύου Καταστημάτων, Διαχείρισης Περιουσίας και Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ». Συμμετείχε σε Διατραπεζικές Συσκέψεις ως εκπρόσωπος στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα, σε επίπεδο Νομικής Ορολογίας και τη Γαλλική. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια Νομικών Εφαρμογών σε Εμπλοκές Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων, Διαχείρισης Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου Προβληματικών Χρηματοδοτήσεων, Διαδικασιών Συναλλακτικής Πρακτικής, Τραπεζικού και Εμπορικού Δικαίου.

Ασχολείται με Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο, Συμβάσεις, Οικογενειακό), Αναγκαστική Εκτέλεση και Πτωχευτικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο (Αξιόγραφα, Εταιρίες, Σήματα) Τραπεζικό Δίκαιο (Ομολογιακά - Κοινοπρακτικά Δάνεια, Χρηματοπιστωτικούς Τίτλους), Εργατικό Δίκαιο.

Έχει αναλάβει υποθέσεις Πτωχευτικής Διαδικασίας - Συνδιαλλαγής, Ειδικών Θεμάτων Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Εκχώρησης Τραπεζικών Απαιτήσεων, Ενεχύρασης και Πλειστηρίασης Τίτλων Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε – Ο.Λ.Π, Ευρωπαϊκής Κατοχύρωσης Κοινοτικού Εταιρικού Λογότυπου (O.H.I.M. - Alicante Spain), Αναγνώρισης και Απόδοσης Επιδόματος Αρχαιολογικών Ερευνών από ιδρύματα και φορείς εποπτευόμενα από το ΥΠ.ΠΟ., Γνωμοδοτήσεις και Καταρτίσεις Μελετητικών - Εργολαβικών Συμβάσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.